0
0

 

فوم یکی از ملزومات تولید  مبل می باشد که بر حسب موارد استفاده به انواع مختلفی دسته بندی می شود و بر این اساس در سایز های مختلفی تولید گردده که این  سایزها درابعاد های مختلف ازنظر طول و عرض و ارتفاع دارای مقداری مشخصی میبباشد و دراین میان تولیدکنندگانیوجود دارند که بر  حسب نیازهایشان خواستارتولید فوم در ابعاد خاص و موردنیازشان هستند از این رو شرکت ابزار مهر تکتاز این امکان رابرای مشتریان خود فراهم کرده که در تیراژ ها ی مشخص امکان سفارش فوم مد نظر خویش را داشته باشند. که این نوع فوم ها را فوم سفارشی می نامند